Musím už ísť…

Utorok, 30. jún 2015 bol pre našich žiakov dňom bilancovania, hodnotenia celoročného snaženia. Rozdávali sa vysvedčenia.

O deviatej sa žiaci stretli v triedach so svojimi triednymi učiteľkami a učiteľmi. Niektorým žiakom sa darilo počas školského roka viac, iným možno trochu menej. Navzájom sme si však popriali, aby to v budúcom školskom roku bolo ešte lepšie.

Nie všetci sa ale v septembri stretneme. Pre deviatakov bol totiž tento deň dňom rozlúčky s našou školou – deň, kedy posledný krát prišli do našej školy ako jej žiaci.

Deviataci si pre vyučujúcich pripravili krátky program, ktorým sa poďakovali za deväť rokov spoločného snaženia.

Deviataci, aj my vám ĎAKUJEME!

Fotogaléria:

(foto: Mgr. M. Sihelský)

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.