Facebook ZŠ Slobody

Vážení kolegovia, rodičia, milí žiaci, všetkým vám prajem šťastný a úspešný nový rok prežitý v pokoji a v zdraví. Od 10. januára 2022 pokračuje prezenčné vyučovanie:1. ŠKD je riadne v prevádzke.2. ŠJ je v prevádzke, všetci stravníci sú prihlásení od pondelka. Pokiaľ Vaše dieťa z akéhokoľvek dôvodu v pondelok nenastúpi, odhláste ho.3. Vyučovanie realizujeme podľa bežného rozvrhu.4. Hodiny telesnej výchovy sú realizované podľa poveternostných podmienok, prioritne v exteriéri, alebo v školskej telocvični.5. Realizácia krúžkovej činnosti, výletov, exkurzií, výcvikov je na pokyn MŠVVaŠ prerušená, obnovíme ju hneď ako to bude možné.6. Doučovanie žiakov je možné realizovať, viac informácií poskytnú jednotliví vyučujúci.7. Pred prvým nástupom po prázdninách je potrebné potvrdiť bezpríznakovosť dieťaťa - najlepšie cez edupage alebo podpísať papier, je k dispozícii na vrátnici alebo www.minedu.sk/data/att/21287.docx8. Pokiaľ máte samotesty, otestujte prosím svoje dieťa pred nástupom do školy. Každé použitie samotestu nám prosím oznámte cez edupage. Len na základe preukázania týchto oznámení má škola nárok na ďalšiu dodávku samotestov.9. Škola má pre žiakov dostatok samotestov . Prevziať si ich môžete na vrátnici.10. Pokiaľ Vaše dieťa prekonalo covid (do 180 dní) alebo je zaočkované, spĺňa podmienku výnimky z karantény - túto skutočnosť treba oznámiť triednemu učiteľovi, ktorý si robí podrobnú evidenciu.11. Žiaci majú v súlade s vyhláškou ÚVZ povinnosť nosiť rúška vo všetkých vnútorných priestoroch, v triedach, aj na chodbách školy.12. Prekrytie horných dýchacích ciest nie je povinné pre deti v materskej škole, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri vzdelávaní týchto žiakov.Ďakujeme za rešpektovanie uvedených pokynov.Mgr. Radoslav Urbančok, riaditeľ školy ... See MoreSee Less
View on Facebook
🎄Prajeme Vám, aby ste v čarovnej atmosfére Vianoc zabudli na starosti všedných dní a nový rok prežili čo najlepšie. 🎄 ... See MoreSee Less
View on Facebook
View on Facebook
Tanečné popoludnie v ŠKD v III.odd💃 ... See MoreSee Less
View on Facebook
Vianočná atmosféra v ŠKD 😉-vychovávateľky ŠKD- ... See MoreSee Less
View on Facebook
Špeciálne triedy A a B spojili svoje sily a pod vedením pani učiteliek J. Marcinekovej, I. Kamenskej a asistentky L. Majanovej vyrobili na Vianoce krásne svietniky. V tejto zložitej dobe si deti a pani učiteľky dopriali kúsok úsmevu a predvianočnej atmosféry. Samozrejme, každá skupina detí vo svojej triede 😊 ... See MoreSee Less
View on Facebook
Futbalový krúžok - I. ročník, trénujeme aj v čase, ktorý nepraje športovým aktivitám.Nemiešame triedy - žiaci z jednej triedy! 👍Vedúci krúžku: Mgr. Miroslav Straško ... See MoreSee Less
View on Facebook
Aj my v 4.B sme dnes čarovali s čarodejnicou Luciou‼️😘 ... See MoreSee Less
View on Facebook

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.