Oslavy 30. výročia založenia našej školy

DSC_0207Dňa 29. októbra sa konala spomienková slávnosť, z príležitosti 30. výročia vzniku našej školy. Stretnutia sa zúčastnili všetci zamestnanci školy, aj tí skôr narodení, ktorí si už užívajú zaslúžený dôchodcovský odpočinok. Po krátkom kultúrnom programe, ktorý pripravili naši žiaci a cirkevný spevácky zbor sa prítomným prihovoril riad. školy Mgr. Július Slavkovský a primátor mesta Pavel Gavalec. Po príhovoroch prebehol slávnostný akt odovzdávania plakety J. A. Komenského z rúk pána riaditeľa a primátora mesta Pavla Gavalca. Plaketa J. A. Komenského bola udelená bývalej riaditeľke školy Mgr. Márii Mäkkej a prvému riaditeľovi Mgr. Milanovi Fehérovi in memoriam. Plaketu prevzala p. Fehérová.

DSC_0169Pri príležitosti 30. výročia školy primátor mesta Pavel Gavalec udelil škole Cenu mesta za vynikajúce výsledky vo výchovno – vzdelávacom procese, výrazný prínos v oblasti školstva a šírenie dobrého mena mesta Poltár a riaditeľovi školy Mgr. Júliusovi Slavkovskému udelil Cenu primátora za dosiahnutie mimoriadnych výsledkov v oblasti školstva, celoživotnú pedagogickú prácu, vytváranie vhodných podmienok pre tvorivú činnosť a profesionálny a humánny prístup v riadiacej práci v prospech rozvoja školy.

Po slávnostnej časti si zamestnanci pri občerstvení zaspomínali na uplynulé roky a historické udalosti zo života školy. Sme radi, že si cestu k nám našli aj zamestnanci, ktorí sú už na dôchodku a naša škola im prirástla k srdcu.

Ďakujeme našim pani kuchárkam za výborné občerstvenie, pani učiteľkám za sladké „príspevky“ a v neposlednom rade aj všetkým sponzorom: Mäsiareň u Romana Micháleka, VINDEVIE Rimavská Sobota. Koliba Hriňová, Inmédia Zvolen, LUNYS ovocie Poprad, CZ Market Ing. Zuzana Kubaliaková, Pekáreň Jána Chovanca, ATC- Púchov.

Fotogaléria:

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.