Beseda s Doc. RNDr. Milicou Miadokovou, CSc.

Beseda

„Historia magistra vitae“. Túto vetu si na konci hodiny dejepisu, 17. septembra 2015 mohli povedať žiaci 9.A triedy po absolvovaní besedy s pani docentkou RNDr. Milicou Miadokovou, CSc.

Pani docentka žiakom porozprávala o živote ľudí v období slovenského fašistického štátu a dotkla sa aj jej osobných zážitkov a udalostí, ktoré zažila pri záchrane židovskej rodiny. Vzácnosťou tejto besedy bolo, že pani docentka dokázala prepojiť minulosť, súčasnosť a budúcnosť, čím poukázala na nevyhnutnosť poučiť sa z minulosti a pochopiť aj súčasné globálne problémy ľudstva.

Na základe celého svojho doterajšieho života, skúseností, zážitkov a 40-ročného vedeckého a pedagogického pôsobenia na UK v Bratislave dala žiakom aj cenné rady do života. Ako dlhoročná učiteľka nezabudla žiakom zdôrazniť nevyhnutnosť vzdelávania sa.

Snáď im táto nezvyčajná hodina dejepisu pomôže byť kompasom, ako sa správne orientovať v ich osobnom živote, v súčasnom dianí a tiež v budúcnosti.

Dejiny sú naozaj učiteľkou života. Ďakujeme, pani docentka.

Text a foto: Mgr. I. Tužinská

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.