Vyhlásenie o bezpríznakovosti

Vážení rodičia,
vzhľadom na to, že od pondelka 27. 9. 2021 prechádza okres Poltár do oranžovej farby, bude potrebné potvrdiť vyhlásenie o bezpríznakovosti v EduPage:
Stačí vykonať päť jednoduchých krokov:
1. Žiadosti / Vyhlásenia
2. Pridať žiadosť/ vyhlásenie
3. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti – Platí od 1. 9. 2021
4. VYBERTE DÁTUM
5. Podať žiadosť/vyhlásenie
Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) je potrebné OPÄŤ odovzdať na EduPage vyhlásenie o bezpríznakovosti.

V prípade potreby bude na vrátnici vyhlásenie o bezpríznakovosti v papierovej forme.

Ďakujeme za pochopenie!
Mgr. Radoslav Urbančok, riaditeľ školy

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.