Deň vody – 2. stupeň – 22. marec 2019

„Voda je základom vzniku a rozvoja všetkého súcna, každej jednotlivej veci. Je tiež prameňom pohybu a života.“ ( Táles, starogrécky filozof, predstaviteľ Milétskej školy)

Voda je naozaj základom pre všetko živé na planéte Zem. Veľká väčšina svetovej vody, až 97,4% nie je pitná. Len zvyšných 2,6% tvorí pitná voda. Zo všetkých obyvateľov na Zemi, takmer jedna miliarda nemá prístup k nezávadnej, čistej vode. Bez vody pritom človek dokáže prežiť v rozmedzí od dvoch dní do jedného týždňa v závislosti od jedinca a prostredia.
Napriek tomu, že sú ľudia upozorňovaní na znečisťovanie vôd, plytvanie vodou, deje sa to dennodenne. Pritom už pri bežnej spotrebe človek denne spotrebuje napríklad: 55 litrov v kúpeľni, 32 litrov na splachovanie WC, 25 litrov na pranie, 8 litrov na umývanie riadu, či 4 litre na varenie a pitie.
Aj my na 2. stupni sme si pripomenuli tento významný deň a to krásnymi prácami žiakov našej školy a vedomostným kvízom, ktorý vypracovali dvaja zástupcovia za každú triedu na druhom stupni. Zároveň sme si vysvetlili aké dôležité je znížiť plytvanie vodou, aby sme na našej planéte mohli žiť spokojne. Nápomocné pritom boli usilovné „kvapky vody“, ktorým patrí veľká vďaka za pomoc.

Mgr. A. Kálmánová

Fotogaléria:

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.