Dobšinského čarovná noc – 3.-4. máj 2019

77 detí a 8 vyučujúcich zažilo v našej škole Dobšinského čarovnú noc. CVČ pod vedením p. vychovávateľky Vladimíry Očenášovej zastrešilo podujatie, na ktoré sa žiaci 1. stupňa už veľmi dlho tešili.
Za tému rozprávkovej noci sme si zvolili slovenského spisovateľa, ktorý žil a tvoril neďaleko nášho mesta, v Drienčanoch – Pavla Dobšinského.
Deti sa začali v sprievode svojich rodičov schádzať 3. mája 2019 o 15:30 hod. Po privítaní a úvodných pokynoch sme sa vybrali autobusmi do Drienčan, kde nás už čakal miestny p. farár Mgr. Štefan Gabčan, ktorému ďakujeme za milé privítanie, sprevádzanie a náučný výklad.
V Drienčanoch sme si najprv prešli náučný chodník, videli sme slnečné hodiny i rozprávkové bludisko. V cieli sme mali pripravenú prvú večeru, ktorou sme si doplnili sily pred prehliadkou pamätnej fary Pavla Dobšinského.
Po návrate späť do školy sme sa venovali literárnemu kvízu, kde úlohou detí bolo v skupinkách riešiť pripravené úlohy. Po splnení všetkých úloh sme sa už tradične presunuli do školskej telocvične na „vankúšový súboj“. Neskôr po nájdení pokladu v priestoroch školy mohli deti spokojne zaliezť do spacákov načerpať nové sily. Ráno, tesne pred príchodom rodičov, sme nezabudli vyhodnotiť literárny kvíz a odovzdať vecné ceny.
K úspešnému priebehu prispeli aj sponzori: p. Kováčová, p. Kyzeková STELL, p. Očenášová, Ján Chovanec Pekáreň.

Mgr. M. Sihelský

Fotogaléria:

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.