Kampaň Červené stužky 2022

V novembri a decembri sa žiaci našej školy zúčastnili celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorá bola zameraná na prevenciu AIDS. Uskutočnili sme nasledovné aktivity: žiaci zhotovovali projekty, nosili červené stužky, overili si vedomosti o víruse HIV a ochorení AIDS, pozerali dokumentárny film Anjeli.
Uvedenými aktivitami si prehĺbili svoje vedomosti z danej problematiky a uvedomili význam prevencie AIDS.

Mgr. Ivica Tužinská

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.