Kampaň Červené stužky – november 2014

V priebehu mesiaca novembra 2014 sa naša škola zapojila do kampane Červené stužky, ktorá bola zameraná na propagáciu prevencie ochorenia AIDS. Kampaň prebiehala prostredníctvom niekoľkých aktivít u žiakov 5. – 9. ročníka. Žiaci sa oboznamovali s príčinami, prejavmi a dôsledkami daného ochorenia a svoje získané vedomosti si mohli overiť testom.

Súčasťou kampane bolo výtvarné stvárnenie postojov žiakov k ochoreniu a nosenie červených stužiek. Žiakov veľmi zaujal aj film Anjeli, ktorý im pomohol uvedomiť si fatálne dôsledky ochorenia AIDS a dobrosrdečnosť ľudí, ktorí pomáhajú prežiť posledné chvíle deťom chorým na AIDS.

V 8. A triede sa uskutočnila beseda k téme AIDS s pracovníkom CPPPaP v Poltári. Kampaň žiakov zaujala a vhodnou formou prispela k objasneniu hlavne príčin a dôsledkov prenosu vírusu HIV.

Fotogaléria:

(foto a text: Mgr. I. Tužinská)

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.