KARIÉROVÝ PORADCA

Vážení rodičia žiakov deviateho ročníka,
Základná škola Slobody 2, 987 01 v Poltári Vám oznamuje, že od 13. 12. 2021 budú realizované konzultácie zamerané na kariérne poradenstvo Vašich detí.
Termín konzultácie si môžete rezervovať formou EduPage (PhDr. Zdenka Obratlová) alebo na email: obrtalova@zsslobody.sk

  • Kariérové poradenstvo je zamerané na činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce. Pomáha žiakom, aby sa dokázali orientovať vo svojich možnostiach a schopnostiach, aby sa vedeli orientovať v množstve informácií, vo svojom prežívaní a v rozvíjaní pracovných zručností a návykov.
  • Kariérový poradca podporuje žiaka v hľadaní riešenia, vedie s ním rozhovor, sprevádza ho v jeho plánoch, povzbudzuje ho, motivuje k nájdeniu si vhodného študijného odboru na strednej škole.
  • Karierový poradca úzko spolupracuje so zákonnými zástupcami, triednymi učiteľmi a poradenským zariadením.

Informácie o možnostiach štúdia na stredných školách Vám poskytne náš kariérový poradca: PhDr. Zdenka Obrtalová

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.