Karneval 1. stupeň – 31. január 2020

Dňa 31. januára 2020 sa uskutočnil fašiangový karneval na 1. stupni. Masky sa stretli o 8:00 hod. v telocvični. Po promenáde v maskách porota vybrala 30 najkrajších, hlavne doma vyrobených masiek, ktoré dostali pekné ceny /ďakujeme sponzorom – ZRPŠ, Ing. Petrovi Pinkovi a TESCU/. Potom nasledovala zábava, súťaže a nechýbala ani diskotéka.

Mgr. E. Slaniniaková

Fotogaléria:

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.