Letná škola 2020

Riaditeľstvo Základnej školy Slobody 2, Poltár oznamuje rodičom detí, ktoré boli prihlásené do Letnej školy 2020, že po schválení projektu MŠVVaŠ SR sa táto bude realizovaná v dňoch 17. 8. 2020 – 21. 8. 2020 v čase od 07:00 h. do 15:00 h., v troch skupinách:

  1. skupina – žiaci 1. a 2. roč., ped. zamestnanci Mgr. E. Slaniniaková, Mgr. J. Miková
  2. skupina – žiaci 3. a 4. roč., ped. zamestnanci Mgr. A. Budiačová, p. S. Golianová
  3. skupina – žiaci II. stupeňa, ped. zamestnanci PaedDr. P. Kostka, Mgr. A. Kálmánová, Ing. M. Pribilincová

Cieľom letnej školy je poskytnúť zmysluplné využitie voľného času počas letných prázdnin a zároveň pomôcť vyrovnať rozdiely vo vedomostiach vzniknutých v dôsledku prerušeného vyučovania počas COVID 19.
Letná škola bude vedená zážitkovou a hravou formou, čiže nejedná sa o klasické vyučovanie. Bude prebiehať v exteriéri školy formou vychádzok, pobytu vonku v areáli školy a mimo neho ale aj v interiéri, kde na nich čakajú rôzne pokusy z chémie, tvorba projektov, výroba sviečok zo včelieho vosku, obhliadka včiel v ochranných celotelových oblekoch, spoznávanie života včiel priamo v úľoch, výroba slizu, ekologickej plastelíny, práca s mikroskopmi, lupami, 3D lupou, tabletmi, mobilmi, skúmanie rieky Ipeľ – meranie rôznych hodnôt vo vode s jednoduchými ale presnými prístrojmi, pozorovanie pod mikroskopmi a určovanie vodných mikroorganizmov prinesených z rieky Ipeľ a veľa iného zaujímavého. Taktiež na nich čakajú jazykové aktivity, zábavné hry a úlohy, ktoré budú v anglickom jazyku, ako sú napríklad: Who am I, Crazy animals, Snake, Simon says, hra na mímov, angličtina pre deti za pomoci pesničiek, kreslený plán dňa, pexeso, aktivita: deti sú tými najlepšími hercami, využívanie zábavných pracovných listov a relaxačných metód medzi hravým učením.

Na všetkých žiakov sa tešia pedagogickí zamestnanci Letnej školy 2020.

Príloha: Vyhlásenie o zdravotnom stave (tlačivo je možné stiahnuť a vyplniť, prípadne bude doručené rodičom prostredníctvom žiaka v prvý deň Letnej školy)

Mgr. Július Slavkovský
riaditeľ školy

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.