Matematický Klokan v školskom roku 2016/17

Dňa 20. marca 2017 sa žiaci našej školy zapojili do matematickej súťaže s celoslovenskou pôsobnosťou „KLOKAN a KLOKANKO“.
Svoje bystré hlavičky si overovali v logických hádankách s rôznou obtiažnosťou.
Žiaci 1. stupňa vypracúvali test s 18 úlohami v časovom rozpätí 45 minút, starší žiaci riešili 24 úloh za 60 minút.
Z našej školy sa do súťaže zapojilo 40 žiakov.
S netrpezlivosťou sme očakávali výsledkovú listinu zaslanú organizátormi súťaže.

Úspešnosť žiakov bola hodnotená bodmi, percentami, percentilom a ikonkou klokanka. Najšikovnejší mohli získať 5 klokankov. Podarilo sa to piatim žiakom:
1.A Samuel Hvižďák (49 b)
1.B Lea Véghová (48 b)
3.A Linda Maceková (70 b)
5.B Ján Ančo (98 b)
7.A Svetlana Pivarčiová (105 b)

Títo žiaci sa stali úspešnými riešiteľmi. Nestal sa ním každý žiak, pretože, aby mohol byť úspešný, musel predbehnúť aspoň 80% súťažiacich vo svojej kategórii na celom Slovensku.
Každý žiak mohol dosiahnuť v kategórii KLOKANKO 1 (prváci) maximálne 60 bodov, KLOKANKO 2-4 (2.-4.roč.) 90 bodov a žiaci 2.stupňa 120 bodov.
Najlepšie sa však umiestnila žiačka Svetlana Pivarčiová, ktorá získala ešte navyše titul ŠKOLSKÝ ŠAMPIÓN. Stáva sa ním súťažiaci, ktorý zo všetkých žiakov školy dosiahne najvyšší percentil tzn. vo svojej vekovej kategórii predbehne najviac svojich rovesníkov v celej Slovenskej republike. Svetlana predbehla až 93,6% žiakov. Z vynikajúceho výsledku sa spolu s ňou tešíme.
Všetci zúčastnení žiaci dostali na pamiatku diplomy a niektorí aj malé darčeky. Želáme všetkým súťažiacim veľa matematickej tvorivosti a úspechov v budúcich súťažiach.

Foto a text: Mgr. J. Damrélyová

Fotogaléria:

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.