Mladý zdravotník – záchranár, 23. 5. 2016

Naša škola ZŠ Slobody 2, v Poltári, mala zastúpené obidve kategórie. Regionálneho kola (Veľký Krtíš, Lučenec a Poltár) sa zúčastnilo 10 družstiev za I. stupeň ZŠ, kde nás reprezentovali žiaci 4. B triedy: kapitán – Anna Vitoslavská, členovia Veronika Pisárová, Viktor Jagerčík, Viktória Kulichová, Petra Račáková, Sofia Vetráková, Michaela Píšová a Richard Kamenský a zo 167 možných získali 162 bodov (stratili len 5 b), skončili na krásnom 7. mieste.
Zhodne na 7. mieste skončili aj žiaci II. stupňa, za vyššej účasti 19 družstiev, kde zo 192 získali 183 bodov (stratili 9 b). Našu ZŠ reprezentovali žiaci 9. A triedy: kapitán – Petra Kubišová, členovia Erika Budaiová, Diana Šuľajová a z 8. A triedy Branislav Stano, Nina Nociarová, Iveta Uhlárová a Lucia Chovancová. Obidve družstvá pripravovala Mgr. Iveta Jánošíková. Súťaž pozostáva z vedomostnej a praktickej časti, je náročná na celoročnú prípravu, získanie vedomostí a hlavne zručnosť pri poskytovaní život zachraňujúcej prvej pomoci.
Vo vedomostnej časti boli otázky o Slovenskom červenom kríži a Červenom polmesiaci (SČK a ČP), tiež otázky zo zdravotníctva. V praktickej časti sme sa učili ošetrovať rôzne druhy poranení, ktorých je veľmi veľké množstvo a hlavne byť zruční pri oživovaní zraneného. Každý žiak musí prakticky ovládať masáž srdca a umelé dýchanie (tzv. KPR – kardiopulmonálnu resuscitáciu – v pomere 30:2), vedieť zraneného dať do stabilizovanej alebo protišokovej polohy. Obidve družstvá na regionálnom kole skončili zhodne na 7. mieste.

Fotogaléria:

Mgr. I. Jánošíková

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.