OK: Dejepisná olympiáda – 14. február 2017

Cieľom olympiády je podnietiť u žiakov 9. ročníka záujem o históriu našej krajiny, kde všetci žijeme. Zároveň rozvíjať u nich samostatnosť a kreativitu a tiež hrdosť na dejiny Slovenska, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou histórie Európy i tohto sveta.
ZŠ Slobody Poltár 14. februára 2017 privítala žiakov a žiačky z piatich základných škôl okresu Poltár na Dejepisnej olympiáde. Za správne odpovede bola zodpovedná okresná komisia. Víťazom gratulujeme a držíme im palce na krajskom kole v Banskej Bystrici.

Výsledkovú listinu môžete nájsť v rubrike CVČ » Vedomostné súťaže – školský rok 2016/2017

M. Michalove

Fotogaléria:

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.