OK: Hviezdoslavov Kubín – 10. marec 2017

V piatok, 10. marca 2017 sa na našej škole uskutočnilo obvodné kolo už 63. ročníka literárnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.
Úroveň prednesov na okresnom kole v detských kategóriách bola dobrá, čo sa týka výberu aj interpretácie. Recitátori dobre zvládli výstavbu textu, prácu s tempom, rytmom, členením textu.
Pri prednese poézie sa objavili nedostatky v prednese viazaných veršov, veršového presahu, čo zvádzalo k rytmizovaniu prednesu.
Texty boli vybraté vhodne, ale ich dĺžka presahovala možnosti recitátora. Je potrebná intenzívnejšia spolupráca pedagóga s recitátorom.
Víťazi postupujú na regionálne kolo do Lučenca.

Výsledkovú listinu môžete nájsť v rubrike CVČ » Vedomostné súťaže – školský rok 2016/2017

M. Michalove

Fotogaléria:

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.