OK: Slávik Slovenska – 12. máj 2015

V Základnej škole na ulici Slobody v Poltári sa dňa 12. mája 2015 konalo obvodné kolo súťaže Slávik Slovenska – 25. ročník súťaže v speve ľudových piesní.

Porota v zložení: p. predsedníčka Mgr. Janka Kubaliaková a členky Mgr. Iveta Gajdošíková, Mgr. Henrieta Skalošová mali ťažkú úlohu vybrať z 5 škôl okresu Poltár víťazov v jednotlivých kategóriách. Víťazi postupujú na krajské kolo Slávik Slovenska do Zvolena.

Umiestnenia:

I. kategória:

 1. miesto: Oľga Garajová – ZŠ Školská Poltár
 2. miesto: Kamil Jančo – ZŠ s MŠ Cinobaňa
 3. miesto: Hanka Kubaliaková – ZŠ Slobody Poltár
  Helena Habranová – ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou

II. kategória:

 1. miesto: Soňa Borošová – ZŠ s MŠ Cinobaňa
 2. miesto: Miriama Strašková – ZŠ Málinec
 3. miesto: Lukáš Urbančok – ZŠ Slobody Poltár
  Kristína Skýpalová – ZŠ s MŠ Cinobaňa

III. Kategória:

 1. miesto: Soňa Ňuňuková – ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou
 2. miesto: Miriam Bencová – ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou
 3. miesto: Miroslav Dirbák – ZŠ Slobody Poltár

Fotogaléria:

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.