OK: Timravina studnička – 3. november 2015

V základnej škole na ulici Slobody Poltár sa konalo obvodné kolo Timravina studnička – XIX. ročník v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy. V troch kategóriách I. Kat.: II. – IV. ročník ZŠ; II. kat.: V. – VI. ročník ZŠ; III. kat.: VII. – IX. ročník ZŠ.
Porota zložená z Novohradského osvetového strediska Lučenec pani Milada Bolyošová, predsedníčka okresnej komisie a členky p. N. Murínová a p. E. Jančová mali ťažkú úlohu vybrať z 8 škôl okresu Poltár víťazov v jednotlivých kategóriách.
Víťazi postupujú na celoslovenské kolo Timravina studnička do Lučenca. Víťazom gratulujeme a držíme im palce.

Umiestnenia obvodného kola:

I. kategória:

  1. miesto: Anna Vitoslavská – ZŠ Slobody Poltár
  2. miesto: Barbora Sivičeková – ZŠ Školská Poltár
  3. miesto: Sofia Macháčková – ZŠ Slobody Poltár; Martin Račko – ZŠ Školská Poltár

II: kategória

  1. miesto: Stela Paučová – ZŠ s MŠ Kalinovo
  2. miesto: Soňa Fehérpatakyová – ZŠ Slobody Poltár
  3. miesto: Miriama Strašková – ZŠ Málinec

III. kategória

  1. miesto: Pavol Trnavský – ZŠ s MŠ Kalinovo
  2. miesto: Nina Nociarová – ZŠ Slobody Poltár
  3. miesto: Nela Vašová – ZŠ Školská Poltár; Viktória Rapčanová – ZŠ Školská Poltár

Fotogaléria:

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.