OK: Vybíjaná najmladších žiakov a žiačok ZŠ – Málinec, 11. 11. 2015

V stredu v autobuse do Málinca vládla veselá atmosféra. Žiaci sa tešili na okresné kolo vo vybíjanej najmladších žiakov a žiačok ZŠ okresu Poltár. Po rozlosovaní zápasov a porade vedúcich začal samotný turnaj. Po urputných bojoch zvíťazila ZŠ Slobody Poltár, ktorá nás bude reprezentovať na regionálnom kole v Poltári v mestskej športovej hale.

Umiestnenia:

  1. miesto: ZŠ Slobody Poltár
  2. miesto: ZŠ s MŠ Kalinovo
  3. miesto: ZŠ Školská Poltár
  4. miesto: ZŠ Málinec
  5. miesto: ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou

Fotogaléria:

Foto: Mgr. M. Véghová, Mgr. R. Urbančok; Text: M. Michalove

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.