Olympiáda ľudských práv – jún 2015

V mesiaci jún v školskom roku 2014/15 sa uskutočnila Olympiáda ľudských práv. Jej súčasťou boli aktivity Spoločný dom, kde žiaci vyjadrovali svoje postoje k aktuálnemu problému migrantov hlavne z Ázie a z Afriky a ochoty pomôcť im začleniť sa do spoločnosti. Ďalšou činnosťou bola aktivita School in box, ktorú reálne uskutočňuje Unicef. Žiaci VII.B triedy túto aktivitu previedli v V. A a v V.B triede a diskutovali so žiakmi na tému, ako pomôcť vzdelávať sa deťom v rozvojových krajinách. V oboch aktivitách žiaci preukázali svoju empatiu a prosociálnosť.

Fotogaléria:

(foto a text: Mgr. I. Tužinská)

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.