Otvorenie školského roka 2020/2021

Riaditeľstvo Základnej školy Slobody 2, Poltár oznamuje žiakom a ich rodičom, že otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční dňa 2. septembra 2020 o 9:00 hod. Predpokladané ukončenie prvého dňa je o 11:00 hod.
Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie a odporúčania ÚVZ SR a MŠVVaŠ SR sa otvorenie školského roka neuskutoční obvyklým spôsobom, t.j. spoločným stretnutím žiakov a rodičov pred budovou školy, ale žiaci 2. až 9. ročníka po príchode do školy budú triednymi učiteľmi a učiteľkami odvedení priamo do svojich tried. Rodičia žiakov uvedených ročníkov do budovy nevstupujú.
Výnimkou sú žiaci 1. ročníka, ktorí sa sústredia vo vopred určenom priestore pred budovou školy /pri dodržaní rozostupov/ kde si ich vyzdvihnú triedne pani učiteľky. Do budovy so žiakom 1. ročníka môže vstúpiť len jeden zákonný zástupca, pri dodržaní pokynov riaditeľa školy.

Povinnosťou každého žiaka je priniesť si so sebou rúško.

Každý žiak v prvý deň pri nástupe do školy odovzdá triednemu učiteľovi vyplnené a podpísané nasledovné tlačivá:

Tlačivá si môžete stiahnuť, vytlačiť a vypísať; prípadne v tlačenej podobe si ich rodičia môžu vopred vyzdvihnúť v budove školy, č. d. 59 – tajomníčka školy.

Ďalšie informácie:

Mgr. Július Slavkovský
riaditeľ školy

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.