OZNAM: Zákaz zdržiavať sa v areáli školy po 20:00 hod.

Riaditeľstvo Základnej školy Slobody 2, Poltár z dôvodu výskytu prípadov poškodzovania majetku školy, oznamuje žiakom, študentom a občanom mesta Poltár, že

po 20:00 hod. sa zakazuje zdržiavať sa v priestoroch celého areálu školy.

Porušenie tohto zákazu bude riešené privolaním Polície.

V prípade záujmu o vykonávanie akýchkoľvek aktivít počas dňa (napr.: individuálne športovanie na ihriskách, alebo iné aktivity) je potrebné tieto vopred dohodnúť s vedením školy. (Uvedené neplatí pri návšteve fitnes centra „Siťák gym“.)

Kontakt:
Mgr. Július Slavkovský
Tel.: 0908 921 941
e-mail: riaditel@zsslobody.sk

Mgr. Július Slavkovský
riaditeľ školy

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.