Plavecký výcvik v treťom a štvrtom ročníku – 16. – 20. 1. 2017

V dňoch 16. až 20. januára 2017 žiaci 3.A, 4.A a 4.B triedy pod vedením pedagógov: Mgr. Budiačovej, Mgr. Slaniniakovej, Mgr. Urbančoka, Mgr. Véghovej a Mgr. Bóczovej absolvovali základný plavecký výcvik v plavárni v Rimavskej Sobote.

Cieľ plaveckého výcviku bol rozdelený do troch etáp:

  • Prípravná etapa: Zvládnuť základné plavecké zručnosti.
  • Základná etapa: Naučiť žiaka preplávať 25 m jedným plaveckým spôsobom; 15m iným; preplávať s doskou 25m ľubovoľné nohy.
  • Zdokonaľovacia etapa: Naučiť žiaka preplávať súvislé 25 m a viac jedným plaveckým spôsobom, 20 m iným a rozšíriť plavecké zručnosti, ktoré prehlbujú adaptáciu na vodné prostredie (plávanie pod vodou, dopomoc unavenému plavcovi).

Plaveckého výcviku sa zúčastnilo 44 žiakov. Z toho 11 žiakov pred výcvikom ovládalo jeden plavecký štýl, 12 žiakov vedelo preplávať 15 m nesprávnym spôsobom a 21 žiakov bolo neplavcov.
Musím skonštatovať, že všetci žiaci sa snažili naučiť plávať a preto si zaslúžia veľkú pochvalu. Výsledkom čoho bolo, že zo 44 žiakov preplávalo 25m na záver výcviku 38 žiakov. Dva plavecké štýly zvládlo 6 žiakov, 1 plavecký štýl 34 žiakov, 3 žiaci sa naučili splývať, a len 1 žiak bol neplavec.

Posledný deň sme žiakom pripravili preteky v plávaní. Rozdelili sme ich do troch kategórií podľa zvládnutých plaveckých zručností.
V prvej kategórii PLAVCI sa na 1. mieste umiestnila Nina Dreissigová, na druhom mieste Romana Šágová a na treťom mieste Radovan Pupala.
V druhej kategórii sa na 1 mieste umiestnil Tomáš Kuzmáni, na druhom mieste Samuel Vengrín a na treťom mieste Viktor Budiač.
V tretej kategórii sa na 1. mieste umiestnila Nina Látková, na druhom mieste Samuel Oláh a na treťom mieste Natália Miadoková.

Za dosiahnutie týchto výsledkov by som sa chcela poďakovať mojim kolegom, ktorí majú na tomto úspechu veľkú zásluhu.

Mgr. M. Véghová

Fotogaléria:

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.