Poznávacia exkurzia – Národná rada SR – 6. február 2020

Na hodinách občianskej výchovy sa venujeme téme – zložky štátnej moci. Jednou z nich je aj zákonodarná, ktorej nositeľom sú naši páni poslanci a panie poslankyne a laicky, stručne povedané prijímajú a schvaľujú zákony, ktorými sa riadime a to celé sa deje na pôde nášho parlamentu. A keďže ako sa hovorí je lepšie raz vidieť ako 100 krát počuť, dňa 6. februára sme sa skoro ráno vydali na cestu do nášho hlavného mesta, aby sme navštívili budovu Národnej rady Slovenskej republiky.
Po bezpečnostnej kontrole sa nás ujala veľmi fundovaná, príjemná pani PhDr. L. Kiittlerová, ktorá nás sprevádzala celou prehliadkou a poskytla maximálne fundovaný výklad, zaujímavosti o fungovaní národnej rady. Previedla nás miestami, ktoré sme doposiaľ poznali len z televízie. Do celého výkladu aktívne zapájala žiakov, prezradila rôzne zaujímavosti a pikošky. Aj touto cestou by sme sa pani Kittlerovej chceli poďakovať. Keďže sme v období, kedy už poslanci nezasadajú bolo pravdepodobné, že sa nám tam nikoho nepodarí stretnúť. Ale opak je pravdou a do parlamentu zavítal pán poslanec I. Matovič a i napriek tomu, že to bolo celé náhodné bol ochotný a stretol sa s nami a so žiakmi viedol nakoniec aj besedu. Aj jemu by sme sa chceli touto cestou poďakovať.
Po takomto zážitku sme si plne nabití informáciami, zážitkami odbehli kuknúť našu ďalšiu dominantu Bratislavský hrad a potom po malom občerstvení sa sme sa vydali na cestu späť domov.
Touto cestou chcem aj ja osobitne vyjadriť svoje ďakujem pani Kittlerovej, pánovi poslancovi I. Matovičovi, ale aj našim žiakom, ktorí sa správali úžasne, disciplinovane, boli aktívni, zapájali sa do diskusie. Ďakujem.

Mgr. A. Kálmánová

Fotogaléria:

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.