Revitalizácia odborných učební – február 2020

V mesiaci február bola ukončená revitalizácia odborných učební fyziky, biológie – chémie a polytechnickej výchovy. Práce na spomenutých odborných učebniach sa realizovali prostredníctvom projektu: Revitalizácia odborných učební. Tento projekt spadá pod Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Cieľom projektu bolo zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov základnej školy prostredníctvom celkovej modernizácie odborných učební. Implementáciou tohto projektu dôjde k zlepšeniu výsledkov národných, respektíve medzinárodných meraní, k zvýšeniu úspechu žiakov v ich ďalšom štúdiu a vzdelávaní a v konečnom dôsledku k nárastu ich úspešnosti na trhu práce. Realizácia projektu prospeje tiež ku nadobudnutiu chýbajúcich zručností a kompetencií nevyhnutných pre udržanie zamestnanosti a žiaducej mobility na trhu práce.
V uvedených odborných učebniach boli zrealizované nasledovné práce: nové podlahy s novým linoleom, nové stierky na stenách, maľovanie stien, nový nábytok – zariadenie, ako sú školské lavice a stoličky, pracovné stolíky na pokusy a praktické činnosti žiakov na vyučovacích hodinách. Ku vybaveniu tried patria aj nové interaktívne dotykové tabule.

PaedDr. P. Kostka

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.