Rodičia skrášlili triedu VI.A

Milí rodičia!
Chcela by som sa v mene pána riaditeľa a tiež v svojom mene poďakovať rodičom, ktorí sa zúčastnili na maľovaní VI. A triedy z vlastnej iniciatívy. Záleží im na tom, aby ich deti strávili dopoludňajšie vyučovanie v príjemnom prostredí. Maľovania triedy sa zúčastnili pán Jahôdka a pani Jahôdková, p. Kuzma, p. Oravec a p. Oravcová.
Verím, že sa takejto iniciatívy chopia aj rodičia z iných tried. Ešte raz ďakujem.

Triedna učiteľka Mgr. M. Mäkká

Fotogaléria:

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.