Súťaž v prednese slovenských povestí – Šaliansky Maťko

Obvodné kolo súťaže v prednese slovenských povestí – Šaliansky Maťko sa uskutočnilo dňa 27. januára 2015 v našej základnej škole.

Zúčastnili sa ho žiaci základných škôl okresu Poltár: ZŠ Málinec, ZŠ Slobody Poltár, ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou, ZŠ s MŠ Utekáč, ZŠ s MŠ Kalinovo, ZŠ s MŠ Cinobaňa.

Žiaci a žiačky súťažili v troch kategóriách. Umiestnenia:

I. kategória
1. miesto – Anna Vitoslavská – ZŠ Slobody Poltár
2. miesto – Samuel Žúdel – ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou
3. miesto – Petra Račáková – ZŠ Slobody Poltár

II. kategória
1. miesto – Soňa Fehérpatakyová – ZŠ Slobody Poltár
2. miesto – Miriama Strašková – ZŠ Málinec
3. miesto – Stela Paučová – ZŠ s MŠ Kalinovo

III. kategória
1. miesto – Tamara Parkányi-Mikulová – ZŠ s MŠ Utekáč
2. miesto – Nina Nociarová – ZŠ Slobody Poltár
3. miesto – Simona Búdová – ZŠ s MŠ Cinobaňa

Víťazi nás budú reprezentovať na Krajskom kole v Banskej Bystrici.

Fotogaléria:

(foto a text: M. Michalove, CVČ)

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.