Účelové cvičenie a didaktické hry – 21. jún 2019

Dňa 21. júna 2019 sa žiaci 1. a 2. stupňa našej školy zúčastnili účelového cvičenia a didaktických hier. Počas tejto školskej akcie mali možnosť prakticky si vyskúšať svoje vedomosti na jednotlivých stanovištiach. Tie boli zamerané na topografiu, zdravotnícku prípravu, streľbu zo vzduchovky a hod granátom na cieľ.
Počas tejto akcie niektorým vyučujúcim na stanovištiach vypomáhali naši bývalí žiaci. Oni v tomto čase už navštevujú Strednú zdravotnícku školu v Lučenci. Tiež nám bola veľmi nápomocná pani riaditeľka z Červeného kríža v Lučenci pani Pálešová, ktorá nám zapožičala veľmi dobré názorné praktické pomôcky pre žiakov na zdravotnícku prípravu, ako je najmä resuscitačná figurína.
Touto cestou sa chcem v mene pána riaditeľa školy Mgr. Júliusa Slavkovského poďakovať pani riaditeľke Pálešovej za jej pomoc a spoluprácu. Taktiež poďakovanie patrí všetkým žiakom Strednej zdravotníckej školy v Lučenci, ktorí prišli vypomôcť na túto akciu.

Text: PaedDr. P. Kostka
Foto: Mgr. J. Damrélyová, PaedDr. P. Kostka

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.