Vyučovanie informatiky v projekte IT Akadémia – 4. ročník

V tomto školskom roku sa žiaci 4.A triedy zapájajú do aktivít v rámci projektu IT Akadémia. Vyučovanie prebieha podľa inovatívnych metodík, ktoré sa týkajú oblasti riešenia problémov a programovania. Žiaci absolvujú 10 vyučovacích hodín zameraných na programovanie v jazyku LOGO. Aktivity podporujú rozvoj logického a matematického myslenia. Štvrtákom sa darí, niektorým až výborne. Veríme, že sú medzi nimi aj budúci programátori.

Mgr. A. Nociarová

Fotogaléria:

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.