Vzdelávací projekt Fenomény sveta na Novej škole

Naša škola sa snaží čo najviac priblížiť svojím edukačným procesom ku požiadavkám moderného vzdelávania v 21. storočí. Naším úsilím je, aby výchova a vzdelávanie bolo pre žiakov našej školy vysoko motivačné, pútavé, inšpirujúce a najmä využiteľné pre ich budúci osobný život.
V napĺňaní týchto cieľov nám vo veľkom pomohol aj nový projekt, ktorý sa na Slovensku rozbehol približne od októbra 2018 s názvom Fenomény sveta a naša škola sa do neho aktívne zapojila. Vybrali sme preň žiakov 7.A triedy. Pre tento projekt sme sa rozhodli aj preto, lebo vzdelávacie aktivity obsiahnuté vo Fenoménoch sveta nestoja na pasívnom odovzdávaní informácií a memorovaní. Aktivity využívajú inovatívne metódy, ktoré rezonujú v diskusiách o školstve v 21. storočí. Atraktívne vzdelávanie je také, ktoré žiaka motivuje svojím obsahom a cieľmi. Pretože chceme, aby boli žiaci zvedaví a aby získali odpovede na otázky, ktoré ich zaujímajú. K tomu im pomôžu kvalitné vzdelávacie aktivity a špičkové videá z dielne BBC. Zážitkové vyučovanie presúva ťažisko učenia na žiaka a jeho vlastnú skúsenosť. Pretože spoločným menovateľom je vlastná skúsenosť žiaka s využitím kritického myslenia, čítania s porozumením či kreativity.
Jednotlivé témy vo Fenoménoch sveta sú medzipredmetové – preberané z rôznych perspektív tak, aby sa žiaci učili v súvislostiach a kontexte. Tento projekt je považovaný aj za nový vyučovací predmet pre 2. stupeň základných škôl. Materiály obsiahnuté v tomto projekte pokrývajú 5 javov, ktoré každodenne ovplyvňujú náš život: voda, slnko, vzduch, kultúra a komunikácia. Spomenuté video – materiály spoločnosti BBC, ktoré sú vo Fenoménoch sveta sú prehľadne rozdelené po ročníkoch do jednotlivých vyučovacích predmetov pre 2. stupeň. Vyučujúci, tak môže svoje vyučovacie témy priamo prepájať s týmito videami. Ku všetkým videám sú pripravené aj cvičenia, ktoré žiaci môžu využívať, či už v škole na precvičovanie a upevňovanie vedomostí alebo aj v domácej príprave.
Okrem toho sa žiaci zúčastňujú každý druhý týždeň novej súťaže s youtuberom Bačom. Ten, ich oboznamuje vždy s novým štátom, či krajinou. Žiaci potom odpovedajú na súťažné otázky a kto dosiahne úspešnosť aspoň 50 bodov je automaticky zapojený do súťaže o hlavnú cenu. Tou je expedícia pre celú triedu s Bačom do nórskych fjordov.
Veríme, že zapojením našich žiakov do tohto projektu bude vyučovací proces pre nich zaujímavejší a pútavejší. A v prípade, že sa na nich usmeje šťastie, bude to znásobené zaujímavou expedíciou do Nórska.

PaedDr. P. Kostka

Fotogaléria:

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.