!!! Zmeny z dôvodu prerušenia dodávky elektriny !!! – 5. 3. 2018

Vážení rodičia a žiaci!

Z dôvodu plánovaného prerušenia dodávky elektriny na našom odbernom mieste sme v pondelok,
5. marca 2018 museli pristúpiť k nasledovným zmenám v organizácii vyučovania, stravovania
a prevádzky ŠKD:

  • Vo všetkých ročníkoch končí vyučovanie 4. vyučovacou hodinou, teda o 11:05 hod.,
  • popoludňajšia ŠKD sa v tento deň ruší, ranná ŠKD funguje štandardne,
  • stravníkom bude suchý obed vydaný po skončení vyučovania, teda o 11:05 hod.,
  • desiata bude vydaná štandardne.

Ďakujeme za pochopenie.

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.