Informatická súťaž – iBobor – 15. november 2019

V piatok 15. novembra sa naši piataci zapojili do informatickej súťaže iBobor. Je to medzinárodná súťaž, ktorú v roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín.
Hlavným cieľom súťaže je podporiť u žiakov záujem o informačné a komunikačné technológie. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Piataci súťažili v kategórii Bobríci. Riešili zaujímavé úlohy a všetci budeme netrpezlivo očakávať výsledky.

Mgr. A. Nociarová

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.