KK: Hviezdoslavov Kubín – 20. september 2021

Dňa 20. septembra 2021 sa žiaci našej školy Nelka Ridzoňová a Tomáš Fehérpataky zúčastnili krajského kola suťaže Hviezdoslavov Kubín. Úspešne reprezentovali naše mesto. Nelka si v umeleckom prednese prózy za prvú kategóriu odniesla krásne tretie miesto. Druhú kategóriu Tomáš vyhral a postupuje ďalej na celoslovenské kolo do Dolného Kubína.

M. Fehérpatakyová

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.