Úspešná recitátorka na našej škole

V školskom roku 2020/21 sa kvôli pandémii konala len jedna recitačná súťaž – Hviezdoslavov Kubín. Zo školského kola v 1. kategórii postúpil Jakub Šimon /3.A/ – poézia a Nela Ridzoňová /4.A/ – próza. Dňa 4. júna sa konalo okresné kolo, Nela Ridzoňová získala 1. miesto a postúpila na regionálne kolo, ktoré sa konalo 24. júna. Tu opať získala 1. miesto a postupuje na krajské kolo v Banskej Bystrici, ktoré bude v septembri. Nelke srdečne blahoželáme a držíme palce.

Mgr. E. Slaniniaková

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.