Výber z podujatí Školského klubu detí – október a november 2014

Deti zo všetkých troch oddelení Školského klubu detí si jedno novembrové popoludnie spríjemnili prípravou pudingu:

Žiaci z 2. oddelenia ŠKD skrášľovali okolie školy:

Pri príležitosti spomienky na našich zosnulých sme sa vybrali na prechádzku na cintorín. Prechádzky sa zúčastnili deti zo všetkých oddelení:

V ŠKD sme vyrábali jesennú výzdobu, ktorá skrášľuje školskú chodbu:

Počas mesiaca úcty k starším deti z 1. a 2. oddelenia vyrobili kvietky, ktorými počas vychádzky obdarovali starších obyvateľov mesta Poltár:

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.