Extra hodiny MAT a SJL v 2., 3., 4., 7., 8. a 9. ročníku od 4. 2. 2019

Milí žiaci, vážení rodičia.
Nakoľko naša škola uspela v aktuálnej výzve Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o nenávratný finančný príspevok „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“, začíname v 2. polroku aktuálneho školského roka realizovať viaceré aktivity.
V rámci projektu bude „Extra hodinami“ posilnené vyučovanie slovenského jazyka a literatúry a matematiky v 2., 3., 4., 7., 8. a 9. ročníku. Každej triede v spomínaných ročníkoch pribudne do rozvrhu 1 hodina týždenne.
Od pondelka 4. februára 2019 sa Extra hodiny začnú pilotne vyučovať nasledovne:

Trieda: Deň: Vyuč. hodina: Čas:
2A Štvrtok 5. 11:15-12:00
2B Pondelok 6. 12:05-12:50
3A Pondelok 6. 12:05-12:50
4A Piatok 6. 12:05-12:50
4B Pondelok 6. 12:05-12:50
7A Utorok 0. 6:40-7:25
7B Utorok 0. 6:40-7:25
8A Pondelok 0. 6:40-7:25
8B Pondelok 0. 6:40-7:25
9A Streda 0. 6:40-7:25
9B Streda 0. 6:40-7:25

S prípadnými otázkami sa neváhajte obrátiť na triedne učiteľky a triednych učiteľov. Okrem Extra hodín sa začínajú realizovať aj záujmové útvary a iné aktivity, o ktorých sú informovaní žiaci osobne.
Záujmové útvary Chovateľský – v stredu, Akvaristický a Včelársky sú taktiež zaradené do tohto projektu a podľa pokynov vyplývajúcich z projektu, je časová dotácia pre tieto krúžky 90 minút priamej činnosti so žiakmi. Z toho vyplýva, že tieto krúžky budú začínať o 13:00 hod. a končiť budú o 14:30 hod. Dni krúžkov ostávajú nezmenené.

Ak sa dokument nepodarilo zobraziť správne, môžete si ho stiahnuť:
Projekt – Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.