Rovesnícke vzdelávanie – spätná väzba – 24. 5. 2016

Žiačky Sára Katriňáková a Karin Starove sa veľmi dobre zhostili úloh rovesníckeho vzdelávania svojich mladších spolužiakov na škole. Pre štvrtákov si pripravili úlohy na precvičenie a utvrdenie poznatkov, ktoré nadobudli jednak s pani učiteľkou Mgr. M. Véghovou na hodinách prírodovedy, ale aj počas exkurzie v našej školskej Včelnici, kde si mohli zblízka prezrieť ako vyzerajú úle a ako si v nich včely nažívajú. V závere ich rovesníckeho vzdelávania si zahrali hru Cubing.

Fotogaléria:

PaedDr. P. Kostka

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.