„Solenie“ Včelnice – 4. máj 2015

V rámci medzipredmetových vzťahov žiačky 6. ročníka na predmete Svet práce „solili“ Včelnicu. Aby sme zamedzili alebo aspoň minimalizovali rast a výskyt tráv a burín vo Včelnici a zároveň aby sme tým neškodili budúcim včelám, žiačky použili kuchynskú soľ. Tá počas dažďov vsiakne do zeme a údajne, ako nám bolo vysvetlené, zamedzí tak rastu nežiaducej zelene na zemi. Veríme, že vďaka tomuto spôsobu nebudeme musieť používať na ničenie burín chemické postreky a látky, ktoré by mohli spôsobiť úhyn včelstva.

nadacia-orange-web-zsslobody

Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Školy pre budúcnosť Nadácie Orange.

Fotogaléria:

(foto a text: PaedDr. P. Kostka)

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.