OK: Basketbal žiakov a žiačok ZŠ – 8. 12. 2017

V ZŠ s MŠ Kalinovo sa dňa 8. decembra 2017 konalo okresné kolo súťaže Basketbal žiakov a žiačok ZŠ. Pán riaditeľ Mgr. Melo spojil toto kolo aj s Vianočným turnajom, za ktorý dostali družstvá krásne poháre. Do súťaženia sa zapojili základné školy okresu Poltár. Po urputných bojoch zvíťazilo družstvo žiakov zo ZŠ s MŠ Kalinovo a družstvo žiačok zo ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou. Všetci sme spoločne strávili príjemný športový deň. Víťazné družstvá postupujú na regionálne kolá. Držíme im palce, aby vzorne reprezentovali náš okres.

Umiestnenie družstiev žiačok ZŠ

  1. miesto: ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou
  2. miesto: ZŠ s MŠ Kalinovo
  3. miesto: ZŠ Slobody Poltár

Umiestnenie družstiev žiakov ZŠ

  1. miesto: ZŠ s MŠ Kalinovo
  2. miesto: ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou
  3. miesto: ZŠ Slobody Poltár

M. Michalove

Fotogaléria:

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.