Fotogalérie: Zdokonaľovací a základný plavecký výcvik

Zdokonaľovací plavecký výchovno-výcvikový kurz, 29. – 31. február 2018:

B. Jahôdková

Základný plavecký výchovno-výcvikový kurz, 5. – 9. február 2018

Rozdávali sme „Mokré vysvedčenia“
„Mokré vysvedčenie“ nie je žiadny kúsok mokrého papiera, je to odmena za preukázané plavecké schopnosti a doklad o tom ako žiaci tretieho a štvrtého ročníka zvládli úlohy plaveckého výcviku.
Celý týždeň od 5. do 9. februára 2018 štyridsať žiakov našej školy každodenne dochádzalo do krytej plavárne v Rimavskej Sobote, kde absolvovali základný plavecký výcvik. Žiaci pod vedením svojich inštruktorov prekonávali vodné prekážky a zdokonaľovali sa v plávaní.
Celotýždňové snaženie vyvrcholilo piatkovými pretekmi, kde si žiaci zmerali svoju plaveckú rýchlosť v plávaní na 25 a 50 metrov. Najrýchlejší boli odmenení diplomom.

Mgr. A. Budiačová

Fotogaléria:

B. Jahôdková

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.