Majstrovstvá SR v prehadzovanej žiakov 1. stupňa ZŠ – 19.-21. 6. 2018

V dňoch 19. – 21. júna 2018 sa žiaci ZŠ Slobody Poltár (Lea Kocáková, Patrícia Urbančoková, Jakub Macove, Lea Véghová, Alžbeta Kubaliaková a Samuel Vengrín) zúčastnili na medzinárodnej olympiáde detí a mládeže KALOKAGATIA 2018 v Trnave.
Cieľom zmiešaného družstva v prehadzovanej chlapcov a dievčat bolo vzorne a čo najlepšie reprezentovať svoju školu, mesto Poltár a celý Banskobystrický kraj. Splniť tento cieľ im dopomohla nadštandardná spolupráca Mgr. Radoslava Urbančoka a Mgr. Milady Véghovej. Odborné znalosti p. učiteľa TV z 2. stupňa ZŠ spolu s nadšením učiteliek 1. stupňa ZŠ, ktoré sa na hodinách TV aktívne venovali prehadzovanej a vybíjanej, vytvorili dokonalú harmóniu. Najväčšou mierou k obrovskému úspechu prispelo celoročné trénovanie žiakov v Športovej akadémii Mateja Tótha a v krúžku vybíjaná pod vedením Mgr. Urbančoka. Nikomu sa ani len nesnívalo, že sa maličkému okresnému mestu podarí zvíťaziť a priviesť domov tú najcennejšiu trofej – ZLATO. Ako bonus sme si priviezli z Trnavy ocenenie za najlepšiu hráčku v prehadzovanej, ktoré získala Lea Kocáková. Druhým bonusom bolo ocenenie Školská cena FAIR PLAY, ktoré udelil organizačný výbor Kalokogatie Mgr. Radoslavovi Urbančokovi za celoslovenské zjednotenie pravidiel vo vybíjanej.
Každý zápas bol ťažký, pretože tímy všetkých krajov boli vyrovnané. Najviac obávaný bol súboj s Bratislavským krajom: „Najväčšie mesto s najmenším mestom na turnaji.“ Nakoniec sa Poltárčanom podarilo zvíťaziť a tak potvrdiť, že si zaslúžia v histórii Slovenska prvý titul: MAJSTER SLOVENSKA v prehadzovanej žiakov a žiačok 1. stupňa ZŠ.
Skvelú atmosféru v tíme vytváral svojou prítomnosťou aj p. Peter Végh, ktorý úspešný tím sprevádzal krajským, ale aj celým celoslovenským kolom. Za čo sa mu chceme touto cestou poďakovať.

Mgr. M. Véghová, Mgr. R. Urbančok

Fotogaléria:

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.