Základný plavecký výcvik v „Novej škole“ – 25. 2. – 1. 3. 2019

V dňoch 25. 2. – 1. 3. žiaci „Novej školy“ vymenili školské lavice za bazén v krytej plavárni v Rimavskej Sobote. Základného plaveckého výcviku sa zúčastnili žiaci 3. a 4. ročníka. Pod vedením skúsených učiteľov sa pustili do plaveckých výkonov, ktoré po piatich dňoch vyvrcholili pretekmi, kde si žiaci zmerali svoju plaveckú rýchlosť v plávaní.
Najrýchlejší boli odmenení diplomom.
Poďakovanie patrí Rodičovskému združeniu pri ZŠ Slobody 2, Poltár za jeho finančnú podporu a pracovníkom plavárne za ich profesionalitu, ochotu a ústretovosť.

Mgr. A. Budiačová

Fotogaléria:

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.