OK a RK: Vybíjaná najmladších žiakov – 15. a 21. november 2017

Dňa 15. novembra 2017 sa v Poltári konalo okresné kolo vo vybíjanej najmladších žiakov ZŠ. Túto súťaž voláme skrátene „malá vybíjaná“, lebo sa jej zúčastňujú žiaci a žiačky z 1. stupňa ZŠ. Je to jediná školská športová súťaž, ktorá umožňuje najmenším chlapcom spolu s dievčatami plnohodnotne si zasúťažiť medzi školami. Do telocvične bývalého sklárskeho učilišťa (MŠH Poltár) pricestovali súťažiaci zo všetkých základných škôl z okresu, ktoré majú 1. aj 2. stupeň. Ostatné štyri ZŠ z okresu, ktoré nemajú 2. stupeň na nezúčastnili. No napriek tomu účasť 7 škôl bola výnimočne vysoká. Atmosféra pri účasti 84 súťažiacich a divákoch z “novej školy” bola nezabudnuteľná. Výkony detí potvrdili, že športová hra vybíjaná prispieva k ich pohybovému rozvoju, ale aj psychickému a sociálnemu vývoju. Už najmenší zvládnu techniku hodu a neboja sa chytať loptu. Hravou formou rozvíjajú svoju rýchlosť, obratnosť, silu, vytrvalosť, ohybnosť, reakčnú a orientačnú pohybovú schopnosť. Vyučujúci im už na 1. stupni vštepujú Fair Play zásady, učia ich zvládnuť prehru a nepovyšovať sa po výhre.

Okresné kolo – konečné poradie:
1. miesto: ZŠ Slobody Poltár
2. miesto: ZŠ Kokava nad Rimavicou
3. miesto: ZŠ Kalinovo
4. miesto: ZŠ Cinobaňa
5.-7. miesto: ZŠ Utekáč
5.-7. miesto: ZŠ Málinec
5.-7. miesto: ZŠ Školská Poltár
Nezúčastnili sa: ZŠ Uhorské, ZŠ Breznička, ZŠ Hrnčiarska Ves, ZŠ Hrnčiarske Zalužany

Víťazné družstvá z okresov Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota a Poltár postúpili na regionálne kolo, ktoré sa konalo 21.11.2017 v Poltári. Chlapci a dievčatá z “novej školy” nevyužili domáce prostredie a nepostúpili na krajské kolo, ktoré sa bude konať v MŠH Poltár 28.11.2017.

Regionálne kolo – konečné poradie:
1. miesto: ZŠ Škultétyho Veľký Krtíš
2. miesto: ZŠ Vajanského Lučenec
3. miesto: ZŠ Slobody Poltár
Nepricestovali: ZŠ Daxnera Rimavská Sobota

Mgr. R. Urbančok

OK: Vybíjaná najmladších žiakov – 15. 11. 2017


RK: Vybíjaná najmladších žiakov – 21. 11. 2017

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.