Hliadka mladých zdravotníkov, záchranárov – 4. máj 2018

Každoročne sa v našej škole ZŠ Slobody pripravujeme a vzdelávame v oblasti zdravovedy a o histórii červeného kríža. Zvládame teoretické otázky z obidvoch oblastí a širokú praktickú prípravu – ošetrovanie rôznorodých poranení, ktoré sa musia naši žiaci naučiť. Pripravujeme sa tak na nadregionálnu súťaž mladých zdravotníkov a mladých záchranárov, ktorú organizuje Červený kríž v Lučenci pre okresy Lučenec, Poltár a Veľký Krtíš. Súťaž sa koná väčšinou v máji na počesť Henryho Dunanta, ktorý sa narodil 8. mája 1828 (Geneva, Switzerland).
I. stupeň získal 164 bodov zo 167, so stratou 3 bodov sme sa umiestnili na 4. mieste z 12 družstiev a v našom okrese Poltár na krásnom 1. mieste.

1 Ema Kubaliaková   –   kapitán 4. B
2 Alžbeta Kubaliaková 4. B
3 Tereza Klusačeková 4. B
4 Paulína Stanová 4. B
5 Silvia Hroncová 4. B
6 Daniela Píšová 4. B
7 Antónia Kršiaková 4. B
8 Viktória Matušková 2. B

II. stupeň získal 157 bodov zo 170, so stratou 13 bodov sme sa umiestnili na 9. mieste z 21 družstiev a v našom okrese Poltár sme sa umiestnili na 4. mieste.

1 Anna Vitoslavská   –   kapitán 6. B
2 Veronika Pisárová 6. B
3 Ľubomíra Pocklanová 9. A
4 Lukáš Melich 9. A
5 Sára Katriňáková 9. A

Pochvala patrí všetkým žiakom našej školy, ktorí vedia podať prvú pomoc zraneným, vedia oživovať, dávať masáž srdca (KPR – kardiopulmonálnu resuscitáciu), správne telefonicky privolať prvú pomoc, dať zranených do úľavových polôh: stabilizovaná a protišoková poloha…

Mgr. I. Jánošíková

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.