OK: Hviezdoslavov Kubín – 8. marec 2018

Úroveň prednesov na okresnom kole v detských kategóriách bola dobrá, čo sa týka výberu aj interpretácie. Recitátori dobre zvládli výstavbu textu, prácu s tempom, rytmom, členením textu.
Pri prednese poézie sa objavili nedostatky v prednese viazaných veršov, veršového presahu, čo zvádzalo k rytmizovaniu prednesu. Texty boli vybraté vhodne, ale ich dĺžka presahovala možnosti recitátorov. Je potrebná intenzívnejšia spolupráca pedagóga s recitátorom.
Víťazi postupujú na regionálne kolo do Lučenca.

CVČ, Slobody Poltár

Výsledkovú listinu môžete nájsť v rubrike CVČ » Vedomostné súťaže – školský rok 2017/2018

Fotogaléria:

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.