ŠK: Hviezdoslavov Kubín – 14. marec 2019

Dňa 14. marca 2019 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín /kategória 2. až 4. ročník/. Zúčastnilo sa 11 žiakov. Nesúťažne nám zarecitovali aj štyria prváci: Veronika Bubrínová, Viktória Hanesová, Mária Šulajová a Zuzka Kubaliaková. Ostatní súťažiaci sa umiestnili nasledovne:

Poézia:

  1. miesto – Lea Véghová, 3.A
  2. miesto – Nela Srnišová, 3.A
  3. miesto – Lara Koróniová, 2.A

Próza:

  1. miesto – Tomáš Fehérpataky, 4.B
    3. miesto – Viktória Matušková

Ďakujeme za účasť: Nelke Ridzoňovej a Sebastiánovi Budáčovi.
Všetkým blahoželáme, 1. miesto próza aj poézia postupujú dňa 18. marca na okresné kolo.

Mgr. E. Slaniniaková

Fotogaléria:

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.