ŠK: Slávik Slovenska – 14. máj 2018

I keď sa v dnešnej pretechnizovanej dobe spieva omnoho menej ako to bolo v minulosti, napriek tomu sa našlo dosť veľa žiakov, ktorí si prišli otestovať svoj spevavý hlások dňa 14. mája 2018 na školské kolo súťaže Slávik Slovenska. 16 žiakov súťažilo v troch kategóriách. Hudobným doprovodom súťažiacich sprevádzala pani učiteľka zo ZUŠ v Poltári Mgr. Katarína Kubaliaková DiS art., ktorej aj touto cestou veľmi pekne ďakujeme.

Žiaci sa umiestnili sa nasledovne:
I. kategória:
1. miesto: Nelka Ridzoňová I.A
2. miesto: Tomáš Fehérpataky III.B
3. miesto: Marek Boócz II. A

II. kategória:
1. miesto: Hanka Kubaliaková V.B
2. miesto: Lea Mihalková IV.B
3. miesto: Nikola Sendreiová VI.B

III. kategória:
1. miesto: Lívia Kraváriková VIII.A

V 1. a 2. kategórii postupujú po dvaja žiaci a v 3. kategórii postupuje jedna žiačka do obvodného kola, ktoré sa bude konať dňa 16. mája 2018 na našej základnej škole. Víťazom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšom kole.

Mgr. A. Rončáková, PaedDr. P. Kostka

PaedDr. P. Kostka

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.