Úspešne sme reprezentovali na súťaži mladých zdravotníkov – 10. máj 2019

Každoročne sa v našej škole – ZŠ Slobody pripravujeme a vzdelávame v oblasti zdravovedy a o histórii Červeného kríža a Červeného polmesiaca ČK a ČP. Zvládame teoretické otázky z obidvoch oblastí a širokú praktickú prípravu – ošetrovanie rôznorodých ľahších aj ťažkých poranení, ktoré sa musia naši žiaci naučiť. Pripravujeme sa tak na nadregionálnu súťaž mladých zdravotníkov a mladých záchranárov, ktorú organizuje Červený kríž v Lučenci pre okresy Lučenec, Veľký Krtíš a Poltár. Súťaž sa koná väčšinou v máji na počesť Henryho Dunanta, ktorý sa narodil 8. mája 1828.

I. stupeň:
družstvo A získalo 157 bodov zo 158, so stratou 1 bodu sme sa umiestnili na 2. mieste z celkového počtu zúčastnených 10 družstiev.
družstvo B získalo 156 bodov zo 158, so stratou 2 bodov sme sa umiestnili na 3. mieste z celkového počtu zúčastnených 10 družstiev.
V našom okrese Poltár družstvo A má prekrásne prvenstvo = 1. miesto a družstvo B má krásne 2. miesto. Žiakom I. stupňa právom patrí veľká a zaslúžená POCHVALA, aj za vynaloženú snahu a chuť učiť sa a vzdelávať v tak prospešnej oblasti ako je prvá pomoc iným aj cudzím ľuďom, ktorí sú zranení a potrebujú našu pomoc.

II. stupeň:
družstvo A získalo 155 bodov zo 160, so stratou 5 bodov sme sa umiestnili na 7. mieste z 25 zúčastnených súťažiacich družstiev.
V našom okrese Poltár sme na 2. mieste. Pochvala patrí všetkým žiakom našej školy, ktorí vedia podať prvú pomoc zraneným, ošetrovať rôzne poranenia na celom tele človeka, vedia oživovať, dávať masáž srdca (KPR – kardiopulmonálna resuscitácia) a umelé dýchanie deťom i dospelým, správne telefonicky privolať prvú pomoc, previesť druhotné vyšetrenie, dať zranených do úľavových polôh: stabilizovaná a protišoková poloha… Všetci žiaci sú šikovní, akční, obetaví a určite vedia zachrániť to najcennejšie, čo človek má, jeho život. Ovládajú oveľa viac ako niektorí dospelí, ktorí nemali tú možnosť – naučiť sa podať prvú pomoc – PP.
Na našej ZŠ Slobody 2 v Poltári majú možnosť všetci žiaci z I. aj II. stupňa naučiť sa podať prvú pomoc. Hlavne však tí žiaci, ktorí prejavia záujem a vytrvajú, obetujú nemálo času na prípravu, vzdelávanie a rozvíjajú sa rok čo rok. Aj tohto roku sme boli úspešní.
Zo srdca ďakujem a blahoželám všetkým žiakom. Odmenou sú nielen diplomy, pochvaly ale aj tri jednotky – 1, 1, 1 do prírodovedy alebo biológie.

družstvo B nenastúpilo, nakoľko niektorí žiaci ochoreli a dvaja žiaci šli na inú postupovú súťaž hasičov, kde sa im našťastie podarilo vyhrať a samozrejme postúpiť, čím im touto cestou srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a prípravu na budúci školský rok 2019/20.

Článok o súťaži môžete nájsť aj na MY Novohrad.

Mgr. I. Jánošíková

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.