Mladí výskumníci opäť v teréne – 10. marec 2020

Keďže 10. marca 2020 bolo vonku veľmi pekné skoro jarné počasie, žiaci z krúžku Mladý výskumník to samozrejme využili. Opäť v popoludňajších hodinách boli robiť marcové merania kvality vody v rieke Ipeľ v mestskej časti Zelené. Využili pri tom svoje meracie zariadenia ako je pH meter, digitálny teplomer vody, teplomer vzduchu, konduktometer a meracie pásiky na zisťovanie dusičnanov a dusitanov.
Na najbližšom krúžkovom stretnutí za predpokladu ďalšieho priaznivého počasia budú okrem zisťovania kvality vody odoberať aj drobné vodné bezstavovce z rieky Ipeľ, na čo sa už teraz veľmi tešia, pretože chodiť v gumených čižmách v rieke Ipeľ, v dnešnej pretechnizovanej dobe a dobe tabletov a mobilov, je pre mnohých z nich zaujímavý a super zážitok.

PaedDr. P. Kostka

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.