Mladý výskumník: Vzácna návšteva – 3. marec 2020

Dňa 3. marca 2020 zavítala na našu školu vzácna návšteva, a to pani Mgr. Romana Schubertová, PhD. z katedry biológie a ekológie Fakulty prírodných vied v Banskej Bystrici. Jej cieľom bolo spoznať a zoznámiť sa najmä so žiakmi – členmi krúžku Mladý výskumník. Spomenutá pani doktorka je hlavnou osobou v realizácií projektu Skúmaj svoje okolie. Tento projekt je v okolitých štátoch a krajinách už známy niekoľko rokov a konečne v poslednom čase sa mu podarilo preniknúť aj na Slovensko.
Spomenutý projekt je zameraný na žiakov druhého stupňa základných škôl, ale jeho pôsobenie nie je celoplošné, nemá zatiaľ ambíciu vstúpiť do bežnej vyučovacej hodiny. Je orientovaný na záujmovú činnosť a ponúka plán záujmového krúžku na celý školský rok, v ktorom sa žiaci venujú nielen mechanickému zberu dát o prostredí v okolí školy, ale najmä ich interpretácii, hľadaniu odpovedí na rozličné výskumné otázky, komunikácii s inými školami či odborníkmi, ako je uvedené v Metodickej príručke Skúmaj svoje okolie, ktorej autorkou je už vyššie spomenutá Mgr. R. Schubertová, PhD.
Pôvodný plán počas tejto návštevy bola obhliadka miesta odberného stanovišťa a vykonanie jednotlivých odberov na rieke Ipeľ v mestskej časti Zelené. Keďže počasie nám zmenilo plány, ostali sme v škole. Žiaci, tak mali možnosť bližšie sa oboznámiť so zariadeniami pH meter a konduktometer pri meraniach rôznych kvapalín, porovnávanie výsledkov a hľadanie odpovedí a súvislostí medzi meranými veličinami, či hodnotami.
Touto cestou sa chcem poďakovať pani Mgr. R. Schubertovej, PhD., že si našla čas a prišla nás osobne navštíviť. Verím, že toto nie je prvá a posledná návšteva!

PaedDr. P. Kostka

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.